Select your country:   USA MMS USA - Medical Measurement Systems USA, inc.
  Germany MMS Germany - MMS Deutschland GmbH
  > The Netherlands MMS Netherlands - Medical Measurement Systems B.V.
  International MMS International - Medical Measurement Systems
Geïnteresseerd in
onze producten?
Contact met MMS Sales Nederland.
Wij bieden trainingen
(op maat):
Klinische training, webseminars en meer.

MMS Privacy Statement

Medical Measurement Systems bv is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonsgegevens van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. MMS houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Medical Measurement Systems bv, Colosseum 25, 7521 PV, Enschede, Nederland.
 
Persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening legt MMS gegevens vast. Dit gebeurt wanneer u zich inschrijft voor een nieuwsbrief, een web seminar of training of op een andere wijze uw belangstelling kenbaar maakt. Onder persoonsgegevens verstaan wij contactgegevens, sollicitatiegegevens en/of opgegeven interesses.


Uw e-mailadres
Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan deze gebruikt worden om u als klant te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van MMS. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden.


Afmelden van onze mailing list

MMS houdt bij de dienstverlening en het informeren zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten kunt u dit per e-mail melden via info@mmsinternational.com.


Wijzigen van uw persoonsgegevens
U heeft het recht de persoonlijke informatie in te zien die MMS over u heeft. Als de informatie onjuist is kunt u verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u richten aan Medical Measurement bv, Colosseum 25, 7521 PV, Enschede, of stuur een e-mail naar info@mmsinternational.com.


Klikgedrag en IP-adres
Op de websites van MMS worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan MMS haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.  Om dit te kunnen doen maakt MMS ook gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit  IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages (Google Analytics). De IP-adressen worden in beginsel verder niet gekoppeld aan identificeerbare informatie, tenzij u hiervoor expliciet toestemming voor heeft gegeven.


MMS en andere websites
Op de sites van MMS treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. MMS kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement van de site die u bezoekt (indien aanwezig).
 
Wijzigingen
MMS behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacy beleid van Medical Measurement bv.
 
Dit document is voor het laatst gewijzigd op 28 Maart 2015