Select your country:   USA MMS USA - Medical Measurement Systems USA, inc.
  Germany MMS Germany - MMS Deutschland GmbH
  > The Netherlands MMS Netherlands - Medical Measurement Systems B.V.
  International MMS International - Medical Measurement Systems
Geïnteresseerd in
onze producten?
Contact met MMS Sales Nederland.
Wij bieden trainingen
(op maat):
Klinische training, webseminars en meer.

Ambulante Urodynamica

De definitie van ambulante urodynamica (AU) volgens de ICS:
'Any functional test of the lower urinary tract predominantly utilizing natural filling of the urinary tract and reproducing subject’s normal activity'

ICS indicaties voor AU:

  • Wanneer conventionele urodynamica (CU) er niet in slaagt problemen te reproduceren of te verklaren (detrusor instabiliteit) 
  • Wanneer CU niet geschikt is (kinderen) 
  • Bij neurogene disfuncties van de lagere urinewegen
  • Voor evaluatie van therapieën voor het disfunctioneren van de lagere urinewegen