Select your country:   USA MMS USA - Medical Measurement Systems USA, inc.
  Germany MMS Germany - MMS Deutschland GmbH
  > The Netherlands MMS Netherlands - Medical Measurement Systems B.V.
  International MMS International - Medical Measurement Systems
Geïnteresseerd in
onze producten?
Contact met MMS Sales Nederland.
Wij bieden trainingen
(op maat):
Klinische training, webseminars en meer.

Oesophageale Manometrie

Bij GI Motiliteit wordt de slokdarm bestudeerd om de ontspanning van de LES (onderste slokdarm sluitspier) en de respons van spieren op het slikken te onderzoeken.

Oesophageale Manometrie
Normaalgesproken trekken de spieren van boven naar beneden samen om de bolus naar de maag te transporteren (peristaltiek).

Het hoofddoel van oesophageale manometrie is het diagnosticeren van een disfunctie van de slokdarmmotiliteit.


Oesophageale manometrie bestaat uit drie onderdelen:

Door (hoge resolutie) videobeeldmogelijkheden aan UES-studie toe te voegen, hebben KNO-specialisten een compleet instrument in handen voor het uitvoeren van slikstudies.

Oesophageale Manometrie