Select your country:   USA MMS USA - Medical Measurement Systems USA, inc.
  Germany MMS Germany - MMS Deutschland GmbH
  > The Netherlands MMS Netherlands - Medical Measurement Systems B.V.
  International MMS International - Medical Measurement Systems
Geïnteresseerd in
onze producten?
Contact met MMS Sales Nederland.
Wij bieden trainingen
(op maat):
Klinische training, webseminars en meer.

Antroduodenale Manometrie

Een antroduodenaal manometrie-onderzoek wordt uitgevoerd om de motoractiviteit van de dunne darm te onderzoeken.

Het meten van abnormale contracties of motorpatronen in het antrum of de dunne darm is zinvol bij het diagnosticeren van een normale of abnormale functie van de dunne darm. Motiliteitsproblemen als het prikkelbare darmsyndroom (IBS of spastische darm) en diffuse motordisfunctie kunnen door dit onderzoek worden gediagnosticeerd.

Migrerend Motor Complex

Het Migrerend Motor Complex (MMC) is het mechanisme waardoor voedsel door het gastro-intestinale kanaal wordt vervoerd. Een normaal MMC duurt ongeveer 1,5 uur. Het kan worden onderverdeeld in drie fases:
  • Fase I, rustfase (40 minuten).
  • Fase II, willekeurige contracties (40 minuten).
  • Fase III, activiteit (10 minuten). Migratie van het voedsel. In de maag zijn er 3 cycli per minuut en in het duodendum is de snelheid gewoonlijk 12 cycli per minuut.
Een antro-duodenaal manometrie-onderzoek duurt 3 tot 5 uur.

Solar GI, intelligent manometriesystem

Met behulp van software voor antro-duodenaal onderzoek kunnen fase I, II en III en de MMC-cycli worden onderzocht. Hierbij kunt u solid state of waterperfusie katheters met 4 tot 21 kanalen gebruiken.


TMPD

Door de TMPD-optie van de Solar GI te gebruiken, is het mogelijk de positie van de katheter tijdens het onderzoek te monitoren. TMPD staat voor Trans Mucosal Potential Difference. Elektrische signalen in het antrum en duodenum worden geregistreerd. De katheter zit op de juiste positie als het mogelijke verschil in waarden boven een bepaald niveau uitstijgt.

Antro-Duodenale Manometrie